dinsdag 10 april 2012Onderwerp: Degeneratie en regeneratie              

Wat bepaalt dat een lichaam degenereert? Waarom worden we ouder en is dat fysiologisch of juist pathologisch?

Degeneratie=van je genen af, Regeneratie=naar je genen toe.

Het verouderingsproces bij de mens is een genetisch proces.

Ouderdomsaandoeningen, ziekten die met de genen te maken hebben, verworvenheden waarmee je geboren bent??
Waarom gaan we eigenlijk dood als we steeds kunnen regenereren? Er zit dus blijkbaar een beperking op dit vermogen tot regeneratie.
Hoe vaak kan een lichaam regenereren en wordt dit vertraagd of versneld door allerlei processen.

Er zijn verschillende verouderingssystemen met allemaal hun eigen kenmerken:

Telomeerverkorting VS1
Oudste verouderingssysteem is verantwoordelijk voor bepaling maximale levensduur.
De natuurlijke uiteinden (zegels) van chromosomen. Kunnen slechts een beperkt aantal malen regeneratieproces op gang brengen.
                                            
Bij uitputting van de telomeren (verkorting) is er geen regeneratievermogen meer van de cellen. Lengte van telomeer is bepalend.

De telomeren zorgen dat de structuur van het DNA goed blijft. Ze zorgen voor het overleven van de chromosomen en dus de cellen. Het maximaal aantal celdelingen wordt de Hayflick limiet genoemd.

Door toedoen van het enzym telomerase kan telomeer weer synthetiseren. Helaas heeft de mens maar beperkte telomerase. Telomerase zien we bv. wel in stamcellen  (beenmerg), epitheelcellen (darmwand), delende myocieten in hartspier.

Oxidatieprocessen in het lichaam vormen een belangrijke belasting op de telomeren. Hierdoor ontstaan onnodig veel celdelingen.

Mitochondriale veroudering VS2
Dit degeneratieve proces wordt basaal gekenmerkt door te weinig energie.
Organen met een relatief hoog energieverbruik zijn hier erg gevoelig voor.
Hersenen, hart- en bloedvaten, ogen, lever, nieren, skeletspieren.
Het gaat hierbij vooral om het disfunctioneren van mitochondriën door mutaties mtDNA (mitochondriaal DNA). mtDNA alleen doorgegeven door de moeder.
Vader bepaalt niets want spermatozoïden hebben zo goed als geen mitochondriën.
                                                  
Mutaties op het MtDNA hebben verouderingssymptomen als doofheid, blindheid, speratrofie en neurodegeneratieve afwijkingen.
Ziektebeelden veroudering MtDNA oa. Parkinson, Alzheimer. Hersenen meest gevoelig voor MtDNA.


Stoffen:          L Carnitine , essentieel voor integriteit MtDNA
                        Alfaliponzuur, bescherming MtDNA tegen schade en antioxidatief effect
                        Q10, cofactor energiestofwisseling mitochondriën, antioxidatief effect,
                        Stabiliseert mitochondriale membranen
                        N Acetyl Cysteïne, belangrijkste beschermer algemeen DNA en MtDNA
                        Ginkgo Biloba, bescherming mitochondriën op veroudering.                                     

Bij een tekort aan energie krijgen we problemen met ons MtDNA, cruciale therapie is dan  L Carnitine en Q10.

Mutatie accumulatie VS3
Mutaties op nucleair DNA en MtDNA zijn normaal een dagelijks proces. De meeste mutaties worden onschadelijk gemaakt met zgn. care-taker genen. Neutrale mutaties doen echter geen beroep op de care-taker genen. Neutrale mutaties hebben in eerste instantie invloed op weefsels en organen. Bij interactie van meer mutaties, veranderingen in het methylatiepatroon, door hypermethylatie worden deze neutrale mutaties niet meer verwijderd en er ontstaat een mutatie accumulatie. Deze mutaties vinden oa. tijdens de zwangerschap veel plaats.
Meer mutaties dan 50 jaar geleden (stress, voeding, milieu). Er vindt een steeds snellere opstapeling van mutaties plaats. Hoe snel kunnen we ouder worden.
                      
De helft van alle mutaties vindt plaats in de groeifase (baarmoeder).
  
Genexpressie veroudering VS4
Methylatie is deactivering van genen
Demethylatie is activatie van genen

Belangrijke factor is de aanwezigheid van CH3 methylgroepjes en foliumzuur.

Methylatie is een dynamisch proces afhankelijk van een aantal factoren (endogeen, hormonen, vrije radicalen, antioxidanten, enzymen) en (exogeen, roken, alcohol, voeding, beweging, stress, slaap).

Geprogrammeerd methylatiepatroon bepaald door processen als genomic printing (moeder) en metabolic printing. Demethylatie vangt bij begin van leven aan en schrijdt progressief voort tijdens groeifase en daarna lineair tot de dood. Demethylatie percentage van de mens volgens de Hayflick limiet is 0,0005% per dag (levensverwachting 120-145 jaar).
Demethylatie snelheid bepaalt het verouderingsproces van een mens.

Veel methylatieverlies vooral tijdens celdeling. Totale Demethylatie bereiken we na 70-140 celdelingen. De Hayflick limiet wordt geschat op 50 celdelingen.
Naast geprogrammeerde demethylatie kan ook pathologische demethylatie optreden.
Foliumzuurtekort geeft demethylatie van DNA in hersencellen en een geringe deficiëntie geeft een factor 3 verlies van methylatie.                             

Patiënten met foliumzuurtekort en demethylerend DNA in de hersencellen zijn vaak patiënten met psychiatrische aandoeningen of epilepsie patiënten.
Ook geeft foliumzuurdeficiëntie een verlaging van SAM in hersenvloeistof en hersencellen.
SAM is donor van CH3 groepjes nodig voor methyleringsprocessen.

Ook slaapproblematiek is vaak een degeneratieve aandoening omdat er een tekort aan SAM is kan het methyleringsproces van serotonine naar melatonine niet plaatsvinden. Er is een tekort aan CH3 groepjes.
Grijs haar is een vorm van slecht methyleringsproces (foliumzuurtekort, SAM tekort).

Auto Immuun ziektebeelden worden ingezet door verkeerde methyleringsprocessen. Genen reageren verkeerd. Waarschijnlijk is er een tekort aan CH3 groepen dus te weinig methylering. Demethylatie proces loopt niet goed.

Ouderdomsverschijnselen of symptomen: Grijs haar, Alopecia, Verlies onderhuids bindweefsel, hypergonadisme, hypermelanose van de huid.

Aandoeningen: Xoxa valga, Kopnecrose, Arteriosclerose, Hypertensie, Calcificatie van de hartkleppen, Auto-immuunziekten, Displastische osteoporose.

Mitochondriale disfunctie en mitochondriale apoptose (natuurlijke celdood) VS5
Vrije radicalen en vrije radicaal hormonen geven demethylatie van DNA, terwijl antioxidanten en antioxidatieve hormonen remethylatie kunnen geven.

Versnelde apoptose van huidcellen kennen we bv. als psoriasis.
                                    
Acute stress geeft een dramatische verhoging van hormonen als cortisol, noradrenaline, adrenaline en prolactine, hormonen die in staat zijn om cellen aan te zetten tot versnelde apoptose.
Door deze versnelde apoptose ontstaat meer energiegebruik (energieverlies in vorm van ATP)
Er moet meer ATP aangemaakt worden en er ontstaan veel vrije radicalen (demethylatie).
ATP gebruik in mitochondriën gaat gepaard met vorming van vrije radicalen.
Door dit verhoogde ATP krijgen we meer demethylatie.

Mitochondriale disfunctie door oa. oxidatieve overbelasting, ATP tekort, medicijngebruik, virale belasting, schade aan celmembraan.
Schade aan celmembranen door oa. suikers, cholesterol, bloedsuiker, te weinig antioxidanten, stress, te weinig slaap.
Energie en antioxidanten staan heel centraal in het hele verhaal.

Hoe sneller de neutralisatie van oxidanten verloopt, hoe meer er nog reparabel is. De overgebleven schade leidt onherroepelijk tot disfunctionerende mitochondriën.

We zien een spectaculaire stijging van VS 5 type verouderingsbeelden.
De oplossing????   Vakantie, minder stress.

 VS5 symptomen:        Spieratrofie, neuronale degeneratie, hersenatrofie, basale ganglion calcificaties
VS5 aandoeningen:    Staar, Diabetes, Mitochondriale alzheimer, mitochondriale myopatie, overerfbare mitochondriale ziektebeelden

Mitochondriale apoptose wordt getriggerd door schade aan het mitochondriale membraan via stoornissen in de oxidatieve balans, calcium overload en stoornissen in de energiehuishouding.

Calcium heeft met het mineraal magnesium te maken. Magnesium is oa. van groot belang voor de vorming van ATP.

Deze apoptose geeft een groot aantal degeneratieve ziektebeelden van het centrale zenuwstelsel
Schade aan het buitencelmembraan vooral veroorzaakt door super oxide radiaal.

SOD = Super Oxide Dismutase wordt aangemaakt in de lever en is in staat om mitochondriale apoptose te inhiberen bij een verouderd hart, centraal zenuwstelsel, skeletspieren en beschadigde fibroblasten in de huid. Het is een van de belangrijkste antioxidanten en beperkt de mitochondriale apoptose.

Mariadistel helpt ook bij regeneratie en is een belangrijke ondersteuner van de lever. Bestrijding van super oxide radialen.

Ook hormonen spelen een belangrijke rol en hebben naast hun fysiologische functie een oxidatief of antioxidatief effect.
                                    
Een unieke rol is weggelegd voor melatonine als antioxidant. Deze blijft zelf stabiel.
Melatonine vangt 2x zoveel waterperoxide radicalen als vitamine E.

SAM is een belangrijke methyldonor, naast foliumzuur en vitamine B6 en B12.

Apoptose veroudering – somatische atrofie VS6
Metamorfose is een acuut demethyleringsproces vanuit massale apoptose van verschillende weefsels om nieuw weefsel te creëren. Na massale demethylatie worden de apoptose genen geremethyleerd. De genen voor mitose (celdeling) moeten in een demethylatiestatus blijven om celdeling/weefselvorming mogelijk te maken.

Een woekering van cellen is een oncologisch proces.

De organen met de meeste zuurstofbehoefte (hersenen, ogen) hebben een hoge vrije radicalen druk op de haarvaten (vb. staar).

VS6 verschijnselen zijn oa. spieratrofie, neuronale degeneratie, hersenatrofie, slechte wondgenezing, huidulcers, atrofie van thymus, schilferige huid, hypogonadisme.

Ouderdomsaandoeningen zijn oa. staar, diabetes, alzheimer, artritis, perifere osteoporose.

Activatie van VS6 vooral vanuit mitochondriën. De mitochondriale energieproductie neemt geleidelijk af. Bij vrouwen is de invloed groter door de negatieve invloed van oestrogeen op L Carnitine. In de richting van de overgang ontstaat een piek in oestrogeen. Vrouwen in de overgang zijn dus vaak erg moe. L Carnitine is ook nodig voor een optimale vetverbranding. Daardoor komen vrouwen in de overgang vaak in problemen met hun vetverbranding.

Kunnen vrouwen niet afvallen dan moet de energietoevoer naar de mitochondriën verhoogd worden door de inzet van L Carnitine. Bij te weinig vetverbranding, zoals in de menopauze, is de suppletie van L Carnitine prima om de vetverbranding op gang te brengen.

Ook de stof  DHEA (Dehydroepiandrosterone) heeft ook invloed op de mitochondriale functies via directe activatie van het gen voor ATPase productie. DHEA wordt ook gebruikt als middel tegen veroudering, anti aging. Veroudering heeft constante verlaging van DHEA tot gevolg. Bij mannen loopt de afname lineair en bij vrouwen is er een 40% acute DHEA daling rond 50-60 jaar. Daarmee ontstaat dus ineens een grote verandering in de energielevering van de cel.
                          
 Vooral problemen voor energie gevoelige weefsels en organen: alvleesklier, bewegingsapparaat, centraal zenuwstelsel.
Door energietekort ontstaat een massale apoptose tijdens de menopauze.
Dit leidt dan vaak tot veel vrouwelijke degeneratieve ziektebeelden na deze periode als gevolg van dit energietekort. Altijd dus vragen naar overgang. Opvlieger, zweten duidt op problemen met oestrogeen (inzet oa. van L Carnitine).

Hormonale veroudering VS7
Deze methode is gebaseerd op een aantal fysiologische veranderingen van hormoonproductie.

Er zijn antioxidant werkende hormonen, remethylerend, zoals melatonine, groeihormoon, DHEA en testosteron.
Oxidatief werkende hormonen, demethylerend, zoals LH, FSH, Cortisol, Glucagon en Catacholomines.

Gevoelige organen bij de man zijn de prostaat en gonaden. Bij een succesvolle veroudering langzamerhand atrofie en bij versneld proces ontstaat hyperplasie prostaat of prostaatkanker.

Succesvol verouderen bij de vrouw bij langzame atrofie voortplantingsorganen. Een acute activatie ontstaat bij acute verlaging DHEA, daling groeihormoon, stijging van LH of cortisol.

VS7 symptomen en aandoeningen: menopauze, borst, uterus en borst, uterus en ovaria kanker, prostaatatrofie en prostaatkanker, depressie

VS4 en 7:        arteriosclerose, hypertensie, grijs haar, alopecia, hartklepcalcificatie, verlies onderhuids bindweefsel, hypermelanose huid, hypergonadisme (vooral bij man).

VS4 en 7:        Spieratrofie, neurale degeneratie, hersenatrofie, basale ganglion calcificatie, slechte wondgenezing, huidulcers, atrofie thymus, schilferige huid, staar, diabetes, alzheimer, artritis, perifere osteoporose (vooral bij vrouw).

Ook slikken van de pil betekent voor vrouwen versneld verouderen.

Relatie groeihormoon en VS7 (LH)
Productie van groeihormoon boven 50 = 0. Er is geen groeihormoon meer en dus geen regeneratievermogen. De symptomen van deze minimalisering zien we oa. in abdominaal vet, verhoging cholesterol en afname van botdichtheid.

Wanneer we groeihormonen suppleren verdwijnen de symptomen maar de kans op kanker neemt aanzienlijk toe. De stimulatie van lichaamseigen groeihormoon is totaal schadeloos.
Groeihormoon stimulatie door middel van L-arginine, seqoia gigantea en beweging.

Groeihormoon deficiënties
Kracht:            Spierkracht, spiermassa, flexibiliteit, verlies aerobe capaciteit
Bindweefsel:  Rimpelvorming, verlies onderhuids bindweefsel, haaruitval
Lichaam:         Vetopslag, abdominaal vet, cholesterol

Permeabiliteitsveroudering VS8 Veroudering op weefselniveau
Dit is het proces van het verliezen van functie en vorm van belangrijke barrières. Bloed-hersen barrière, bloed-orgaan barrière, bloed-darm barrière, cellulaire membraan, membraan
Intracellulaire organellen en membraan celkern.
                                
Groepen voedingsstoffen die de bloed-hersen barrière in stand houden zijn oa. flavonoïden, BCAA’s (leusine, isoleusine en valine) en zwavelhoudende aminozuren.

De aanwezigheid van zgn. tight junctions zorgen voor het in stand houden van een mechanische barrière. Problemen met deze tight junctions, die via zwavelbruggen zorgen voor extra contractie en het hermetisch sluiten, verstoren de circulatie en maken de weg vrij voor vrije radicalen (zware metalen, fake hormonen). De hersenen gaan hierdoor degenereren.
Het verlies aan functie van de bloed-hersen barrière zorgt voor degeneratieve ziektebeelden op hersenniveau.

Ontstekingsveroudering VS9
De functie van het immuunsysteem neemt af met de leeftijd. Primaire verandering (epi)genetisch en secundaire verandering binnen het immuunsysteem (exogeen).
Veel ontstekingspathologie gepaard met pijn (ontsteking). PG2 speelt belangrijke rol.
De functie van pijn en ontsteking is regeneratie en reparatie. Het proces van lichaamsherstel wordt in werking gezet.
Oorzaken van ontstekingsveroudering: Trauma, virussen en bacteriën, toxinen, overbelasting, teveel omega 6, oxidatie en stress. Ziektebeelden oa. artrose en artritis.

Stress is een sympathische activiteit (nucl.factor kappa beta). Cox aanmaak, welke sympathicus activiteit moet uitdoven. De HPA as moet actief worden. Het cortisol gaat omhoog en de ontsteking dientengevolge omlaag. Remming van symphaticus. Bij voortdurende stress kan dan uitputting van de bijnier ontstaan.

Plantaardig gebruik omega 6 via archidonzuur –PG2. Er is 30 x meer omega 6 dan omega 3
in ons lijf.
                                               
 Normale atrofie van thymus (1% celverlies per jaar). Kans op immuunsysteemziekten bij ouderen wordt steeds groter.
Auto immuunziekte vergroting gebaseerd op 3 basisfuncties immuunsysteem:
Onderscheiden lichaamseigen en lichaamsvreemd, in stand houden hoogspecifieke immuunreactie en ontwikkelen en in stand houden immunologisch geheugen.

Interventie voor behoud immuunsysteem via voeding: Vette vis (omega3), paddenstoelen (lovasatine=vermindering cholesterol), carnosine (AGE neutralisatie=voorkomen thymus atrofie, voorkomen ER stress), zinkorotaat (verhoging Il2 en 3, voorkomen thymus atrofie), cimicifugua racemosa (DNA methylator, remming FSH en LH), beweging.
Cimicifugua racemosa wordt ook vaak gebruikt in de overgang.

Exogene oorzaken: Onder-/overvoeding, medicijngebruik en alcohol.

Neurovegetatieve veroudering VS10
Verschijnselen:           Verminderde HRV, verhoogde waakzaamheid, verminderde pijn gevoeligheid, huidatrofie, verminderde zweetcapaciteit, droge ogen, verminderde immuunreactie, verminderde longcapaciteit.

Aandoeningen:           Hartinfarct, slapeloosheid, ulcers, heatshock, staar, glaucoom, kanker, auto-immuunziekten, emfyseem, nierinsufficiëntie, acute allergieën, ademhalingswegenziekten.

Verhoogde noradrenaline receptor gevoeligheid waardoor orgaan specifieke veranderingen optreden. Gevolg is ook verhoogde vermenging van LDL cholesterol in celmembraan.
Dit geeft oxydatie in de celmembraan waardoor celmembraan veel minder vloeibaar is.
Gevolgen voor uitwisseling van stoffen. Adaptogene capaciteit van cellen wordt minder.

Het lichaam moet voor het behoud van haar homeostase een voortdurend adaptogeen vermogen hebben.

Wanneer de HPA as geactiveerd wordt (cortisol ++) wordt de sympathicus weer omlaag gebracht. Overprikkeling noradrenaline receptoren.
Problemen vooral voor hart en bloedvaten en immuunsysteem.
                                           
Ribes Nigrum kun je inzetten om het cortisol te balanceren om uitputting van de bijnieren te voorkomen.

Interventies:    Vette vis (vloeibaar houden celmembraan), SAM (idem), sojaproducten (remethylatie), bosvruchten, champignons (remethylatie), kerrie (cortisol like effect door curcumine),Carnosine (herstel adaptogene capaciteit), Vitamine E (antagonist cortisol).
Beweging (cortisol regulatie).

Calcium Stress veroudering VS11
Stressveroudering betreft de functie van aantal organellen waarbij het endoplasmatisch reticulum (ER) een belangrijke rol speelt. ER heeft een belangrijke rol bij activering bepaalde proteïnen (genetische activatie). Gezond ER zorgt voor afbraak pathologische eiwitten.
Stoornissen in ER leidt vaak tot ernstige ziektebeelden door foute proteïnevouwing.
Deze proteïnen worden na activatie van DNA gevormd binnen de ribosomen in een primaire structuur en daarna verdere vouwing in het ER.
Vouwing mogelijk door calcium afhankelijke enzymen binnen ER (chaperonnes).
Meeste proteïnen pas actief als ze correct zijn uitgevouwen. Procesbegeleiding door calciumafhankelijke enzymen. Stoornissen in ER = ER stress.

Stoornissen geven aanleiding voor ER stress waarbij sprake is van ongevouwen eiwitten (afunctioneel). Overschot aan intracellulair calcium veroorzaakt overvouwing, tekort (vlakke eiwitten). Calcium/magnesium verhouding normaal  (Ca:Mg/4:1).

Stress geeft magnesiumtekort en onbalans in verhouding met calcium. Stress betekent meer energie en dus meer ATP aanmaak. Overmatig gebruik van magnesium.

Verstoringen op calciumbalans via: melk, karnemelk, yoghurt, kaas.

Vorming van AGE’s (Advanced Glycation Endproducts) geeft ook stoornissen in de ER.

AGE’s zijn geglycoliseerde eiwitten die niet geglycoliseerd zouden mogen worden.

Oorzaken: Hoeveelheid intracellulaire glucose, tijdsduur glucose aanwezigheid, hoeveelheid arginine en lysine, oxidatieve druk, cel Ph., chaperonne activiteit binnen ER

Aandoeningen door teveel AGE’s: Osteoartritis, Diabetes, vasculaire ziektebeelden.

Interventies: Curcumine, samen met koffiezuur, zingerol en capsaïsine in staat om ER stress 100% te counteren.

Conclusies: veroudering van de bloedbaan (VS4 t/m VS11) zorgt voor verminderde doorbloeding van meerdere organen.

Verkeerde hormoonproductie zorgt voor versnelde veroudering van eerst minder vitale organen (huid, nagels, bot, perifeer bindweefsel).

Tegengaan veroudering door behandeling van vitale organen zoals hersenen, hart, endocriene organen en maag darmkanaal.
De huid is de spiegel van activatie van verouderingssystemen (L. Pruimboom, de huid als spiegel van ziekte en gezondheid).

Beïnvloeding door: regulatie hormoonhuishouding, voorkomen van AGE vorming, remethylatie interventies.

 Behandelprotocol:                  Werkingsmechanisme:                                   Doel:

Cimicifuga Racemosa            Remming FSH en LH                                               Remethylatie
                                               Regulatie van receptoren
Carnosine                               Neutraliseren van AGE’s                              AGE’s reductie
                                               Voorkomen atrofie                                        Behoud van thymus
                                               Regeneratie endocriene organen
Zinkorotaat                            Productie immuuntransmitters                      Hormoonregulatie
                                               Vorming van enzymen                                  Remethylatie
                                               Ph regulatie                                                    Voorkomen AGE’s
Curcuma                                 Regulatie ER stress                                       Tegen vouwfouten
                                                                                                                      AGE’s reduceren
                                                                                                                      ATP regulatie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten